Adatkezelési tájékoztató

 

a személyes adatok kezeléséről a Genezis Webáruház (https://www.genezisepartner.hu/) használata során

Bevezetés

A Nitrogénművek alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk webáruházunkon keresztül.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időközönként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

 

Kik vagyunk és hogyan tud bennünket elérni?

A genezisepartner webáruház a Nitrogénművek Zrt. tulajdonában van, üzemeltetése során a vállalat érdekeltségi körébe tartozó vállalataival együtt az alábbi módon folytat adatkezelési tevékenységet.

Elsődleges, érintettek számára kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő

Szolgáltató neve: Nitrogénművek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szolgáltató rövidített neve: Nitrogénművek Zrt.

Szolgáltató székhelye/ levelezési címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási száma: Cg. 19-10-000148

Adószáma: 10325957-2-19

Kamara: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja

Kamarai tagsági nyilvántartási szám: 245

E-mail cím: nrt@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-100

Honlap: www.nitrogen.hu

További adatkezelő

NZRT-Trade Kft.

Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Kórház utca 1/A.

E-mail címe: nzrttrade@bigeholding.hu  

Telefon: +36 (42) 438-100

Honlap: www.genezispartner.hu

 

 

Kik férnek hozzá a genezisepartner webáruházhoz, így az Ön személyes adataihoz is?

Az Ön, mint a webshopba regisztrált felhasználó személyes adataihoz kizárólag a genezisepartner webáruház működését biztosító vállalatok, illetve a Nitrogénművek CRM rendszerét és vállalatirányítási rendszerét üzemeltető vállalatok, mint adatfeldolgozók férnek hozzá, nevezetesen az alábbiak szerint:

Attention CRM Consulting Kft.

Postacím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

E-mail cím: hello@attentioncrm.com

Telefon: +36 (30) 231-4401

Adatfeldolgozás tárgya, célja: CRM rendszer üzemeltetés (Salesforce)

 

OANDER Development Kft.

Postacím: 1061 Budapest, Andrássy út 2. III. em. 1.

E-mail cím: office@oander.hu

Telefon: +36 (1) 426-7290

Adatfeldolgozás tárgya, célja: webshop üzemeltetés

 

Sigmanet Kft.

Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail cím: info@sigmanet.hu

Telefon: +36 (20) 388-7038

Adatfeldolgozás tárgya, célja: webshop tárhely szolgáltatása

 

SAP Hungary Kft.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony u. 7

Telefon: +36 (1) 457-8333

Fax: +36 (1) 457-8344

Honlap: www.sap.com/hungary

Adatfeldolgozás tárgya, célja: vállalatirányítási rendszer üzemeltetés (SAP)

 

Teljeskörűen szavatoljuk, hogy a fenti adatfeldolgozó vállalatok kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, illetve a velük kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhetnek hozzá az Ön adataihoz.

Pontosan milyen személyes adatokat és milyen célból kezelünk?

Az alábbi tájékoztatás az Adatkezelők kizárólag a https://www.genezisepartner.hu/ oldalon, vagy az oldalon keresztül igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban végzett adatkezeléseit tartalmazza, a más módon történő és az alábbiaktól eltérő célú adatkezelések vonatkozásában külön tájékoztatókat fogalmaztak meg.

Regisztrációs adatok:

Kezelt személyes adatok: A regisztráció során megadott adatok: (cég)név, e-mail cím, adószám, besorolás (termelő, kereskedő, gazdabolt), számlázási cím (ir. szám, megye, település, utca, házszám), kapcsolattartó adatai (név, felelősségi kör <szakmai vezető, ügyvezető, tulajdonos >, mobil telefonszám, jelszó)

Érintettek köre: Minden természetes személy (ideértve az egyéni vállalkozót és az őstermelőt, továbbá szervezet nevében eljáró képviselőt is), aki a https://www. genezisepartner.hu/ oldalra regisztrál.

Az adatkezelés célja: Az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? A regisztráció fennállása idejéig.

Továbbítjuk-e ezeket az adatokat valahova? Nem.

 

Bejelentkezés során kezelt adatok:

Kezelt személyes adatok: E-mail cím, jelszó, be- és kijelentkezés időpontja.

Érintettek köre: Minden természetes személy, (ideértve az egyéni vállalkozót és az őstermelőt, továbbá szervezet nevében eljáró képviselőt is), aki a https://www. genezisepartner.hu/ oldalra bejelentkezik.

Az adatkezelés célja: A weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? A be- és kijelentkezés időpontját a következő bejelentkezésig tároljuk. A többi adatot a regisztráció fennállásáig tároljuk.

Továbbítjuk-e ezeket az adatokat valahova? Nem.

 

Kapcsolatfelvételi adatlapon megadott adatok:

Kezelt személyes adatok: Név, telefonszám, e-mail cím, téma, hozzászólás.

Érintettek köre: Minden természetes személy, (ideértve az egyéni vállalkozót és az őstermelőt, továbbá szervezet nevében eljáró képviselőt is), aki a https://www. genezisepartner.hu/ oldalon keresztül felveszi a kapcsolatot a Nitrogénművekkel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a Nitrogénművekkel a weboldalon keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? Témától függően a cél megvalósulásáig, vagy a felhasználó általi törlésig (hozzájárulás visszavonásáig), vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig.

Továbbítjuk-e ezeket az adatokat valahova? Nem

 

Megrendelés leadása, kapcsolattartás:

Kezelt személyes adatok: Regisztráció és bejelentkezés során megadott adatok, időpont, IP cím.

Érintettek köre: Minden természetes személy, (ideértve az egyéni vállalkozót és az őstermelőt, továbbá szervezet nevében eljáró képviselőt is), aki a Nitrogénművektől terméket (szolgáltatást) rendel.

Az adatkezelés célja: Megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), amennyiben érintett a megrendelő, vagy kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul ((1) f)).

Meddig kezeljük ezeket az adatokat? A számla kiállításától, illetve a szolgáltatás teljesítésétől számított 8. év végéig.

Továbbítjuk-e ezeket az adatokat valahova? Megrendelés esetén továbbításra kerülnek adatok az alábbiakban olvasható tájékoztatásnak megfelelően.

A webshopból történő megrendelés esetén a következő, a Nitrogénművek érdekeltségi körébe tartozó adatkezelők számára az alábbi megrendelések vonatkozásában kerülnek továbbításra adatok az Ön megrendelésének teljesítése céljából:

 

Péti Nitrokomplex Kft. (levéltrágyák, öntözőműtrágyák)

Postacím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14. Pf: 411

E-mail cím: nitrokomplex@nitrokomplex.hu

Telefon: +36 (88) 588-890, illetve 891

Honlap: www.nitrokomplex.hu

 

Bige Holding Kft. (NPK műtrágyák)

Postacím: 5007 Szolnok, Tószegi út 51., Pf. 1.

E-mail cím: titkarsag@bigeholdingkft.hu

Telefon: +36 (56) 505-800

Honlap: www.bigeholding.hu

 

Ezen felül az Ön személyes adatait a megrendelt termékek kiszállításának céljából továbbítjuk a kiszállítást végző felé:

Genezis Trans Kft.

Postacím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: fuvarszervezes@nitrogen.hu

Telefon: +36 (30) 610-4116

Honlap: http://www.genezistrans.hu/hu/

 

Sütikezelés

A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat az alábbi linken érheti el.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Hozzáféréshez való jog  (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos infromációkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó sezmélyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Adathotdozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, gépelt olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adtakezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

 

Hova fordulhat panaszával, milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Az adatkezelőnél történő panasztételhez való jog

Ön, az érintett bármely jogával, továbbá panasszal – vagy bármilyen kérdéssel, kéréssel – élhet a kapcsolattartásra kijelölt, elsődleges Adatkezelőnél a rá vonatkozó személyes adatok kezelése kapcsán. A Nitrogénművek Zrt. illetékes munkatársának elérhetőségei:

Név: Dr. Gál Gábor

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

E-mail cím: gdprcsoport@nitrogen.hu

Telefon: +36 (88) 620-118

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a kapcsolódó jogszabályokat. A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Rövidített név: NAIH

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

 

Perindítás lehetősége a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságon

Az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Az Adatkezelők a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:

 1. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 2. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 3. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 4. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 5. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 6. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
 7. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
 8. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
 9. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
 10. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Milyen jogszabályok vonatkoznak az Ön személyes adatainak védelmére?

 • az „Európai Parlament és a Tanács (EU)” 2016/679. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • a 2000. évi C. törvény a számvitelről

 

További információk

Adatkezelők felhívják az érintettek figyelmét a következőkre:

 • Nem történik profilalkotás a fenti adatkezelések kapcsán.
 • A weboldalon *-gal jelölt adatkörök megadása szükséges az adatkezeléshez. Amennyiben Ön az adatot nem adja meg, vagy egyértelműen nem valós adatot ad meg, úgy az Adatkezelők az adatkezelést nem nyújtják.